ROZPUSZCZALNIKI

IRILAC Disolvente – rozcieńczalnik nitro

Typowy rozcieńczalnik nitro. Stosowany do wszystkich produktów NITRO firmy IRIS w ilości od 5-40%. Wolny czas parowania umożliwia stosowanie tego rozpuszczalnika w klasycznych systemach aplikacji jak również na polewarkach

IRIDUR Disolvente – rozcieńczalnik poliuretanowy

Rozcieńczalnik dostosowany do warunków panujących w większości krajowych malarni. Dodany w ilości od 10-30% obniża lepkość produktu jak również przyśpiesza proces schnięcia. Ma niewielki wpływ na żywotność mieszaniny

L 8 Disolvente – rozcieńczalnik poliuretanowy wolny

Szlachetny rozcieńczalnik poprawiający proces rozpływania się produktu. Dodawany w ilości do 8-10%. Gwałtownie obniża lepkość. Polecany do bardzo wysokich połysków oraz w okresie podwyższonych temperatur

1030 Disolvente – rozcieńczalnik poliuretanowy szybki

Rozcieńczalnik gwałtownie obniżający lepkość mieszaniny i znacznie wydłużający jej „czas życia”. Polecany wszędzie tam gdzie istnieje możliwość odzysku materiału lakierniczego oraz na polewarki

3030 Disolvente – rozcieńczalnik poliuretanowy retendante

Rozcieńczalnik wolnoparujący stosowany przy temperaturach na malarni powyżej 35°C. Gwarantuje doskonałą rozlewność produktu – spowalnia proces schnięcia

AQUA Disolvente – rozcieńczalnik spirytusowy

Rozcieńczalnik zawierający 98% czystego spirytusu. Polecany do bejc spirytusowych oraz do lakierów wodnych. Stosowany wraz z lakierami wodorozcieńczalnymi gwarantuje doskonałą rozlewność, bardzo szybki czas schnięcia jak również minimalizuje „unoszenie” słoi drewna

IQ 104 – produkt do mycia pomp i robotów lakierniczych

Produkt przeznaczony do mycia agregatów lakierniczych i robotów. Wysoka reakcyjnośc z typowymi produktami lakierniczymi gwarantuje skuteczne mycie pomp lakierniczych i pistoletów